Toegankelijkheid Sassenpoort.

Een moeilijk oplosbaar probleem

Inleiding
De Sassenpoort is een Top 100 Rijksmonument uit 1409. Als rechtgeaarde verdedigingspoort is er in het verleden alles aan gedaan de Poort ontoegankelijk te maken en te houden. Daarbij is weinig rekening gehouden met een verre toekomst waarin de verdedigingsfunctie van de poort geen prioriteit meer heeft en bezoekers juist heel welkom zijn. Zonder structurele aanpassingen, zoals een personenlift en een invalidentoilet zal de toegankelijkheid ‘een dingetje’ blijven maar uitgaande van het motto ‘als het niet kan zoals het moet dan moet het maar zoals het kan’ is het toch mogelijk om de toegankelijkheid voor een grote groep mensen te verbeteren.

 

Plannen voor 2020

Algemene toegankelijkheid

Leuningen

De Sassenpoort telt vier verdiepingen die zijn te bereiken via een ongemakkelijke Middeleeuwse wenteltrap zonder leuningen. De leuningloosheid van de trappen maakt de klim onveilig en de Sassenpoort ontoegankelijk, zelfs voor wie wél goed ter been is.
Medio 2020 moeten deze trappen voorzien zijn van gesmede leuningen.

Rolstoelgebonden personen

Virtual Reality

Voor mensen in rolstoelen zal een VR  presentatie van de Sassenpoort een uitkomst zijn. Deze komt beschikbaar in het tweede kwartaal van 2020.

Personen met een visuele beperking

Persoonlijke begeleiding.

Om veiligheidsredenen  is het niet verstandig voor blinden en slechtzienden  om zonder begeleiding de Sassenpoort te 'bekijken'. Onze vrijwilligers zullen worden getraind in het begeleiden van mensen met een visuele beperking.

Toegankelijk Zwolle zal een training op locatie organiseren voor de manier waarop je blinden en slechtzienden monumenten kunt laten ‘zien’ met de handen.

Reliëf en maquette

In de Hanzezaal ligt een 5x6 meter grote plattegrond van het centrum van Zwolle.  Voor blinden en slechtzienden is een reliëf-variant mogelijk die ingelijst aan de muur bevestigd kan worden. Toegankelijk Zwolle kan zorgen voor deze reliëfkaart van de Zwolse Binnenstad. Deze is gratis maar moet wel worden ingelijst.

Een ‘voel’-maquette kan blinden en slechtzienden ‘zicht’ bieden op de Sassenpoort.

Personen met een auditieve beperking

Voor deze groep zijn al voorzieningen in de vorm van informatiebordjes in de Sassenpoort.

In de Hanzezaal (eerste verdieping) is een televisiescherm aanwezig dat gebruikt wordt tijdens vergaderingen. Dit scherm kan ook worden ingezet voor het tonen van een film van een rondleiding door de Sassenpoort met ondertiteling voor zowel doven en slechthorenden als voor mensen die ondanks de leuningen niet verder komen dan de Hanzezaal.

Personen met een verstandelijke beperking

Persoonlijke begeleiding.

Een persoon met het syndroom van Asperger heeft een andere benadering nodig dan een persoon met het syndroom van Down. Hier komt het vooral aan op de vrijwilligers die zich flexibel opstellen en de bezoeker op zijn of haar niveau en behoefte kunnen aanspreken.  Vanwege de diversiteit van de verstandelijke beperkingen is een eenduidig hulpmiddel niet voor handen. Behalve dus dat fingerspitzengefühl van de vrijwilligers. Op afspraak kunnen de juiste vrijwilligers aan de bezoekers met een verstandelijke beperking gekoppeld worden.

 

Meer weten over de toegankelijkheidsplannen van de Sassenpoort? Neem contact met ons op (06 17126734)