Toegankelijkheid Sassenpoort.

Een moeilijk oplosbaar probleem

Inleiding
De Sassenpoort is een Top 100 Rijksmonument uit 1409. Als rechtgeaarde verdedigingspoort is er in het verleden alles aan gedaan de Poort ontoegankelijk te maken en te houden. Daarbij is weinig rekening gehouden met een verre toekomst waarin de verdedigingsfunctie van de poort geen prioriteit meer heeft en bezoekers juist heel welkom zijn. Zonder structurele aanpassingen, zoals een personenlift en een invalidentoilet zal de toegankelijkheid ‘een dingetje’ blijven maar uitgaande van het motto ‘als het niet kan zoals het moet dan moet het maar zoals het kan’ is het toch mogelijk om de toegankelijkheid voor een grote groep mensen te verbeteren.

 

Gerealiseerd en nog te realiseren in 2020

Algemene toegankelijkheid

Leuningen

De ongemakkelijke Middeleeuwse wenteltrap is inmiddels voorzien van gesmede leuningen.

Rolstoelgebonden personen

Virtual Reality

Voor mensen in rolstoelen is een Virtual Reality rondleiding gemaakt. Vanwege de corona pandemie wordt deze nog niet aangeboden. Er wordt nog nagedacht over een veilig gebruik van de brillen.

Personen met een visuele beperking

Persoonlijke begeleiding.

Om veiligheidsredenen  is het niet verstandig voor blinden en slechtzienden  om zonder begeleiding de Sassenpoort te 'bekijken'. Onze vrijwilligers zullen worden getraind in het begeleiden van mensen met een visuele beperking.

Toegankelijk Zwolle zal een training op locatie organiseren voor de manier waarop je blinden en slechtzienden monumenten kunt laten ‘zien’ met de handen. In verband met de coronacrisis heeft dit vertraging opgelopen.

Reliëf en maquette

De reliëfkaart waar we beschikking over hebben heeft één groot manco: De Sassenpoort staat op de verkeerde plek. het toont van weinig respect voor mensen met een visuele beperking om hiermee genoegen te nemen dus hier wordt aan gewerkt.

Een ‘voel’-maquette kan blinden en slechtzienden ‘zicht’ bieden op de Sassenpoort. Deze wordt in het derde kwartaal van 2020 opgeleverd.

Personen met een auditieve beperking

Voor deze groep zijn al voorzieningen in de vorm van informatiebordjes in de Sassenpoort.

In de Hanzezaal (eerste verdieping) is een televisiescherm aanwezig dat gebruikt wordt tijdens vergaderingen. Dit scherm wordt  ingezet voor het tonen van een film van een rondleiding door de Sassenpoort met ondertiteling voor zowel doven en slechthorenden als voor mensen die ondanks de leuningen niet verder komen dan de Hanzezaal.

Personen met een verstandelijke beperking

Persoonlijke begeleiding.

Een persoon met het syndroom van Asperger heeft een andere benadering nodig dan een persoon met het syndroom van Down. Hier komt het vooral aan op de vrijwilligers die zich flexibel opstellen en de bezoeker op zijn of haar niveau en behoefte kunnen aanspreken.  Vanwege de diversiteit van de verstandelijke beperkingen is een eenduidig hulpmiddel niet voor handen. Behalve dus dat fingerspitzengefühl van de vrijwilligers. Op afspraak kunnen de juiste vrijwilligers aan de bezoekers met een verstandelijke beperking gekoppeld worden.

 

Meer weten over de toegankelijkheidsplannen van de Sassenpoort? Neem contact met ons op (06 17126734)