Toegankelijkheid Sassenpoort.

Een moeilijk oplosbaar probleem

Inleiding
De Sassenpoort is een Top 100 Rijksmonument uit 1409. Als rechtgeaarde verdedigingspoort is er in het verleden alles aan gedaan de Poort ontoegankelijk te maken en te houden. Daarbij is weinig rekening gehouden met een verre toekomst waarin de verdedigingsfunctie van de poort geen prioriteit meer heeft en bezoekers juist heel welkom zijn. Zonder structurele aanpassingen, zoals een personenlift en een invalidentoilet zal de toegankelijkheid ‘een dingetje’ blijven maar uitgaande van het motto ‘als het niet kan zoals het moet dan moet het maar zoals het kan’ is het toch mogelijk om de toegankelijkheid voor een grote groep mensen te verbeteren.

 

Algemene toegankelijkheid

Leuningen

De ongemakkelijke Middeleeuwse wenteltrap is inmiddels voorzien van gesmede leuningen.

Rolstoelgebonden personen

Virtual Reality

Voor mensen in rolstoelen is een Virtual Reality rondleiding gemaakt. Deze VR kan op aanvraag ook ingezet worden in verpleeg-en verzorgingshuizen. Vraag naar de mogelijkheden.

Personen met een visuele beperking

Persoonlijke begeleiding.

Om veiligheidsredenen  is het niet verstandig voor blinden en slechtzienden  om zonder begeleiding de Sassenpoort te 'bekijken'. Onze vrijwilligers zullen worden getraind in het begeleiden van mensen met een visuele beperking.

Reliëf en maquette

Er is een reliëfkaart van de Zwolse binnenstad beschikbaar. Dit is de equivalent van de grote plattegrond die op de vloer zichtbaar is.

Een ‘voel’-maquette kan blinden en slechtzienden ‘zicht’ bieden op de Sassenpoort.

Audiobeleving

Eind 2021 wordt de audiobeleving opgeleverd. Deze moet zowel zienden als mensen met een visuele beperking prikkelen de Sassenpoort op een andere manier te ervaren dan alleen met de ogen.  De opzet is niet zozeer beschrijvend als gericht op de beleving. Zo is het meer een hoorspel dan een audiotour.  Tijdens de tour, die zo'n 45 minuten duurt, ga je op in de verschillende verhalen van de Sassenpoort.

Personen met een auditieve beperking

Voor deze groep zijn al voorzieningen in de vorm van informatiebordjes in de Sassenpoort.

In de Hanzezaal (eerste verdieping) is een televisiescherm aanwezig dat gebruikt wordt tijdens vergaderingen. Dit scherm wordt  ingezet voor het tonen van een film van een rondleiding door de Sassenpoort met ondertiteling voor zowel doven en slechthorenden als voor mensen die ondanks de leuningen niet verder komen dan de Hanzezaal.

Overige toegankelijkheidsvragen

Persoonlijke begeleiding.

Ook mensen met een verstandelijke beperking zijn welkom. Het is mogelijk om aan een vrijwilliger gekoppeld te worden om samen met diegene het museum te bekijken. Dit is ook mogelijk voor neurodivergente mensen.

Natuurlijk is iedereen anders. Onze vrijwilligers zullen dan ook zoveel mogelijk proberen om zich aan de bezoeker aan te passen en er zo voor te zorgen dat iedereen een leuke tijd heeft in de Sassenpoort.

Meer weten over de toegankelijkheid van de Sassenpoort? Neem contact met ons op (06 17126734)