Hanze zaal

Hanze zaal

Hanze zaal.
De Hanze zaal is de eerste zaal waar u in uitkomt na het beklimmen van de middeleeuwse torentrap. Momenteel bevindt zich in deze zaal nog de vaste expositie over de historie van de Sassenpoort en over de geschiedenis van de Hanzestad Zwolle.
De ruimte kenmerkt zich door een doorlopende balustrade langs alle wanden. De balustrade is te bereiken door een vaste trap.

In deze zaal heeft de heer Wolf.v.Ittersum samen met zijn vrouw en kinderen 17 jaar gevangen gezeten.Vanwege een conflict met zijn zwager over een erfenis van zijn vader,werd hij door zijn zwager gevangen genomen.Na bemiddeling van de Schepenen van Zwolle mocht hij zijn tijd in de poort uitzitten. Toen de zwager overleed was de heer v.Ittersum weer vrij man. Een afbeelding van de heer v.Ittersum en zijn lijfspreuk bevindt zich in de rechter toren kamer. In deze zaal zijn sinds 2008 de herstelde glas in lood ramen van Nederland en van de provincie Overijssel als ook die van Overijsselse stadswapens.